ncig teb chaws nplog 03-22-2019 - tooj ntxawg ncig saib teb chaws #07

htube 1743 Videos
110Views

I own this video, unauthorized to re-upload will be prosecuted by law

Facebook: Xai Phia Kue: 651-202-5296
Facebook: Toojntxawgyaaj Yaaj: 011-856-309-183-418
Facebook: Zoosiabzamkevraukoj Yang
Yaj Pov Kwm: 011-856-302-808-731


Yog nej leej twg muaj tus hlub tus tshua, zej zos,
Xav kom peb mus thaij rau nej, peb txaus siab yuav mus raws li nej thiab peb sib tham

Kuv Xaiv Phiab Kwm, thov ua tsaug rau ib tsoom niam txiv kwv tij neej tsa, txhua leej txhua tus
Ua nej tau pab txhawb nqa kuv, los yog kuv cov npoj yaig ntau xyoo dhau los.
Peb tsis muaj dab tsi yuav pauj tau nej tus txiaj ntsig.
Tsuas yog niaj hnub tso tawm, los yog thaij toj roob hauv pes, zej zog, rau nej saib xwb.
Vam thiab cia siab tias nej tseem yuav pab txhawb nqa peb Tub Ntxhais Hmong Production
Mus rau yav tom ntej thiab